تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

فرآيند  بازرسی  ديگ و بویلر  بخار چگونه است ؟

دیگ و بویلر بخار مطابق قوانین سازمان ملی استاندارد ایران دارای استاندارد اجباری به شماره 4231 می باشد و در این استاندارد دستورات لازم جهت بازرسی ارائه شده است که بد نیست علاوه بر تولید کنندگان ، مشتریان دیگ بخار نیز از آنها اطلاع داشته باشند.
 
هر چند بازرسی بویلر ها خصوصاً دیگ و بویلر بخار از یک روال و رویه یکسان در نزد کلیه تولید کنندگان بایستی برخوردار باشد ولیکن با توجه به تفاوت های موجود از حیث نظارت و بازرسی ، متاسفانه شاهد تفاوت هایی در مراحل کنترل کیفی این محصول در بین تولید کنندگان مجاز می باشیم.
در مورد بویلر و دیگ بخار اصولاً دو نوع بازرسی رایج می باشد :
1-بازرسی حین تولید و ساخت بویلر و دیگ بخار
2-بازرسی های ادواری که بویلر در آنها در حال بهره برداری  می باشد
 
تشريح فرآيند بازرسی ديگ بخار مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 4231
بخش هاي ارائه شده در ذيل از متن استاندارد ملي ايران به شماره 4231 نسخه برداري شده است و درخصوص معرفي شرايط بازرسي و انتخاب بازرس ديگ بخار مي باشد:
 
*

بند 6-1 استاندارد ملي  - بازرسان ديگ بخار

*بازرسان آن چنان كه در اين قسمت به آنها رجوع مي‏شود بايد افرادي باشند كه توسط سازمانهاي بازرسي كه به عنوان مرجع معتبر بازرسي (1-3-7 مراجعه شود ) در كشور محل ساخت و يا نصب شناخته شده‏اند , استخدام شده و آموزش مي‏يابند .

بازرس , براي اهداف بازرسي و يا گواهي نمودن ديگ هاي تحت مقررات اين استاندارد بايد مستقل از سازنده و خريدار بوده و در استخدام هيچيك از آنها نباشد , بجز در مواردي كه ديگ بخار  توسط سازمانهاي دولتي و يا تحت تكفل خريداري مي‏شوند . در اين موارد واحدهاي بازرسي برسميت شناخته شده اين سازمانها مي‏توانند بازرسيهاي مقرر شده در اين استاندارد را انجام دهند .

*

 بند 6-2 استاندارد ملي- بازرسي در جريان ساخت ديگ بخار :

6-2-1 هر ديگ بخار در طول ساخت بايد توسط بازرسين رسمي و يا گواهي شده از طرف مرجع معتبر بازرسي , مورد بازرسي قرار گيرد . به منظور اطمينان از اينكه مواد , ساخت و آزمايش‏ها از تمامي جهات مطابق اين استاندارد باشند , بازرسي‏هاي كافي بايد انجام گيرند .

مرجع معتبر بازرسي حق دارد كه خواهان شواهدي دال بر انطباق طرح با اين استاندارد باشد .

مرجع معتبر بازرسي بايد به كارهاي سازنده ديگ بخار مادامي كه كار در حال انجام يافتن است , دسترسي داشته و بايد در بازرسي از مراحل ساخت و در رد هر قسمتي كه با اين استاندارد مطابقت نمي‏نمايد آزاد باشد .

دیگ بخار