تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

لیست غذاهای سنتی اصفهان

 1.               بریانی
  2.           ‌آبگوشت‌بریان
  3.           کوفته‌شویدوباقالی
  4.           قیمه‌ریزه‌نخودچی
  5.           ته‌چین‌اصفهانی
  6.           خورشت نعناع‌جعفری
  7.           یخنی‌ترش
  8.           حلیم‌بادمجان
  9.           شل‌وبریان‌و‌زیره
  10.      ماش‌و‌قمری
  11.      ماش‌و‌زردک
  12.      اشکنه
  13.      کلاجوش
  14.      اوماج‌کدو
  15.      شوربا
  16.      اوماج‌لبو‌
  17.      گوشت‌ولوبیا
  18.      نخود‌آب
  19.      گوشت‌و‌عدس
  20.      آش‌چاغاله
  21.      آش‌آلوچه‌سبز
  22.      سرگنجشکی
  23.      خورشت‌سیب‌و‌آلبالو
  24.      تاس‌کباب
  25.      کباب‌حسینی
  26.      ‌پلوزیره‌با‌مرغ
  27.      کوکوقندی
  28.      خورش‌ماست
  29.      کاچی
  30.      پلوشویدولوبیاچشم بلبلی
  31.      آب‌دوغ‌خیار
  32.      عام ردی یا آمرودی

دیگ بخار