تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

استنشاق بخار بنزین در طول زمان، رفتار را تهاجمی می کند.

پژوهشگران مصری با انجام یک مطالعه جدید دریافتند، استنشاق بخارات ناشی از بنزین، موش های آزمایشگاهی را تهاجمی تر می کند. این یافته ها از نظر تاثیر آلودگی هوای شهرها بر سلامت انسانها بااهمیت است.   

 “عمل کیناوی” محقق دانشگاه قاهره در این مطالعه سه گروه موش را به ترتیب در معرض هوای تازه، بخار ناشی از بنزین سرب دار و بخار ناشی از بنزین بدون سرب قرار داد.

کالبد شکافی موش ها نشان داد، موشهایی که در معرض بنزین قرار داشتند، نوسانات زیادی در یک دسته اصلی مواد انتقال دهنده عصبی در سه ناحیه از مغز آنها دیده شد. انتقال دهنده های عصبی مواد شیمیایی هستند که برای تبادل پیام میان یاخته های عصبی مورد استفاده قرار می گیرند.
علاوه بر این، موش هایی که در معرض بخارات ناشی از بنزین بدون سرب قرار داشتند علائمی از تغییرات عصب شناختی را از خود بروز دادند. به نظر می رسید که سلول های مغز آنها در اثر مولکول های موسوم به رادیکال های آزاد، دچار آسیب شده است.

موضوع قابل توجه این بود که موش هایی که در معرض هر دو نوع بخارات بنزین قرار داشتند در مقایسه با موش هایی که هوای پاک استنشاق کردند، تهاجمی تر بودند، زمان بیشتری در حالت ستیزه جویانه قرار داشتند و حملات بیشتری می کردند.
کیناوی حدس می زند که خطر پرخاشگری شدید در افرادی که به مدت طولانی در معرض هوای آلوده ناشی از ترافیک شهرها قرار دارند بیشتر است، اما با این وجود برای تایید این موضوع به مطالعات بیشتری نیاز است.

وی گفت: میلیون ها نفر هر روز هنگام پر کردن باک بنزین خودروهایشان در معرض بخارات ناشی از بنزین قرار می گیرند.
این مطالعه در مجلهBMC Physiology منتشر شده است.

دیگ بخار