تلفن تماس : 05135411722      09157607106      09151150958  telegram6

سیستم شستشوی گوش به روش بخار سرد

سیستم شستشوی گوش برای اولین بار با كاربردی آسان بدون داشتن درد برای بیماران و حذف عیوب دستگاههای جرمگیری قبلی، توسط پژوهشگران ایرانی طراحی و ساخته شد.
شیماعوض پور مخترع در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود:  با توجه به اینكه شستشوی گوش به طور معمول با آب و یا ساكشن انجام می شود و برای بیمار دردناك است به اجبار باید از قطره گلیسرینه استفاده كرد با طراحی و ساخت این دستگاه علاوه بر حذف قطره، درد نیز به طور محسوسی رفع می شود.

وی گفت:  اگر پرده گوش پاره باشد، شستشو با آب را نمی توان توصیه كرد ضمن اینكه ساكشن هم به گوش آسیب می رساند و شستشو با آب نیز گوش ر امستعد رشد قارچ ها می كند، لذا شستشو با بخار مضمون اصلی طرح جایگزینی است.
وی در خصوص طریقه كاركرد این سیستم تصریح كرد:  در  این وسیله كه به واسطه امواج اولتراسوئیك آب به بخار تبدیل شده و دمای آب را در تمام  مراحل انجام كار بوسیله دو عدد سنسور كنترل و  تنظیم می شود.
عوض پور، خاطر نشان كرد:  از بین رفتن سرگیجه بیمار هنگام جرم  گیری،‌حذف درد و استفاده از قطره گلیسیرینه،‌ كاهش 30 دقیقه ای زمان شستشوی گوش راحتی كاربر و پزشك، قابل نصب بروی تمام ست های موجود،‌از جمله مزایای طراحی این سیستم است.

وی  افزود:  در این سیستم تایمری نصب شده كه به طور اتوماتیك و طبق نظر و تشخیص پزشك و نوع جرم گوش، مدت زمان  كار را تنظیم كرده و محلولی كه شامل آب و پراكسیدهیدروژن برای تجزیه جرم گوش است را پس از پایان بخار دهی به  طور خودكار به مرحله دوم ساكشن می رساند.
وی درادامه  گفت: این طرح نمونه خارجی ندارد و مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی است و در دفتر ثبت شركتها ومالكیت صنعتی به شماره 648845 به ثبت رسیده است.

دیگ بخار