تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

چرا استخوان ها دچار پوکی می شود؟

گفتگو با دکتر مینو فروزانی - منطقه علوم پزشکی تهران

بیماران دچار مشکلات بافت پارانشیمی کلیه از جمله سندرم نفروتیک و انواع نفریت کلیوی باید مصرف مواد پروتئینی و نمک طعام خود را محدود کنند و همین امر بیانگر تاثیر منفی مقادیر بیش از حد این مواد بر سلامت کلیه است.

در افراد سالم نیز مواد غذایی و ترکیبات دارای پروتئین و نمک طعام (کلرید سدیم) باعث دفع بیش از حد ماده معدنی کلسیم در ادرار می‌شود.

به ازای دفع 2300 میلی گرم سدیم در کلیه‌ها، 20 تا 60 میلی‌گرم کلسیم نیز دفع می‌شود. در بزرگسالان با متابولیزه شدن (سوخت وساز) یک گرم پروتئین، یک میلی‌گرم کلسیم نیز به همراه آن دفع می‌شود. بنابراین در شرایط دریافت کم پروتئین و سدیم نیاز به کلسیم برای یک فرد ممکن است تا 450 میلی‌گرم در روز کاهش یابد.

اگر دریافت این مواد زیاد باشد (رژیم غذایی پر پروتئین و پرنمک)، ممکن است نیاز به کلسیم به حدود 2000 میلی‌گرم روزانه نیز برسد. این در حالیست که مصرف مواد دیگری که موجب سوء جذب کسیم می‌شوند در دراز مدت تاثیر این وضعیت را تشدید می‌کند.

کمبود ویتامین D که اکنون شیوع بالائی در جوامع بشری دارد خود موجب کاهش جذب کلسیم می‌شود.

 وجود جوش شیرین در مواد غذایی نشاسته‌ای و به طور عمده نان نیز با قلیایی کردن محیط دستگاه گوارش باعث کاهش جذب کلسیم می‌شود. لذا از یک طرف با وضعیت کاهش جذب و از طرفی با افزایش دفع کلسیم مواجه می‌شویم. بر این اساس بطور تدریجی سیستم اسکلتی فرد از درون تهی و در نهایت موجب پوکی زودرس استخوان‌ها و سنگ کلیه نیز می‌شود.

دیگ بخار