تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

راهنمای کلی خرید دیگ های بخار:

1-هنگام انتخاب دیگ های بخار فایرتیوپ زیرعلاوه بر ظرفیت وفشارکار دیگ موارد مهم دیگری مانند نوع سوخت ومشعل، تعداد پاسهای محفظه احتراق، وت بک یا درای بک بودن دیگ را نیز باید مورد توجه قرار دهید.
2-استفاده از سختی گیر و دی اریتور برای سیستم آب تغذیه دیگهای بخار الزامی است.
dig-abgarm-02-300x245
3- کیفیت تجهیزات جانبی از قبیل پمپ آب تغذیه، سوپاپ اطمینان، شیرتک ضرب تخلیه، پرشر سوئیچ ها، لِول کنترل ها، شیر یکطرفه تغذیه، شیر اصلی خروجی بخار و تابلو برق ازعوامل مهم تضمین عملکرد پایداردیگ بخار می باشد.
1Atm.=1.013 Bar                 Kw*860=K.cal 1Atm.=14.7P.S.I                1HP(boiler)=9.809 Kw  

دیگ بخار