تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

نحوه محاسبه مصرف سوخت بویلر به چه صورت است؟

 
 برای مثال فرض کنید بویلری 400 کیلو واتی داریم. این بویلر نیاز به 344000 کیلوکالری انرژی برای گرم کردن آب دارد. حال اگر این عدد را بر ارزش حرارتی سوخت مورد نظر تقسیم نماییم می توانیم میزان سوخت مصرفی بویلر را بدست آوریم.

نکته : 1MW = 1,000 KW = 850,000 KCal

ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی = 8,600 کیلو کالری

ارزش حرارتی هر لیتر گازوییل = 9,232 کیلو کالری

بویلر بخار

abgarm

دیگ بخار