تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

تشریح مسئولیت خریداران دیگ های بخار

شخصي كه قصد خريد يكي از انواع ديگ هاي بخار  و ديگ هاي آبگرم را دارد مطابق قانون بايستي در مرحله اول پس از اينكه از وضعيت فني و توانايي سازنده آگاه شد و اطمينان حاصل كرد كه توليد كننده اين محصولات داراي امكانات فني مهندسي مورد نياز و مجوزها ي قانوني الزامي مي باشد.

در مرحله بعدي بايستي با تاكيد بر اينكه حتما محصول بايستي مطابق رويه بازرسي توليد گردد ، اقدام به تماس با وي و ارائه موارد ذكر شده در ذيل براي استعلام و در نهايت درخواست خريد محصولات مذكور نمايد.

و از طرفي با عنايت به اينكه در ايران كليه محصولات ديگ بخار و آبداغ بايد كاملا مطابق با دستورات استاندارد اجباري 4231 توليد گردند لذا جهت بهره برداري بيشتر خريداران عينا مطالب از بخش مربوطه در استاندارد درذيل ارايه شده است:

اولاً :  دراستاندارد مذكور ،خریدار یا سفارش دهنده ، مسئول ارائه اطلاعات اختصاصي و كلی  ذیل به هر سازنده دیگ بخارو آبداغ می باشد :

اطلاعات اختصاصی براي  دیگ بخار ، بخار داغ و آبداغ:

الف - در مورد دیگ بخار:

 • حداكثر ظرفيت بخار مورد نياز بر حسب تن بر ساعت

 • فشار كار ديگ بخار(فشار مورد نياز كه ديگ در شرايط عادي بايد دارا باشد ) بر حسب بار

 • دماي ورودي آب تغذيه ديگ بخار بر حسب درجه سانتي گراد

ب - در مورد ديگ بخار داغ :

 • حداكثر ظرفيت توليد ديگ بخار داغ بر حسب تن بر ساعت

 • فشار كار در خروجي بخار داغ كن بر حسب بار

 • دماي آب ورودي تغذيه بر حسب درجه سانتي گراد

ج- درمورد ديگ آبداغ:

 • حداكثر توان حرارتي بر حسب كيلو وات (یا کیلوکالری)

 • فشار كار بر حسب بار

 • دماي آب برگشتي بر حسب درجه سانتي گراد

 • دماي آب جرياني بر حسب درجه سانتي گراد

 • روش ايجاد فشار (مثلاً بخار آب ، گاز، فشار استاتيكي و يا تلمبه كردن پيوسته )

 • مشخصات سيستم كنترل مدار آبداغ

اطلاعات و نيازهاي كلي براي  ديگ بخار و آبداغ :

 • تعيين كيفيت ، تركيبات  و سختي آب مصرفي (در ديگ بخار ) براي تجهيزات مربوطه مثل سختي گير و غيره

 • نوع سوخت مايع مصرفي به همراه مشخصات و تركيبات و ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن

 • نوع سوخت گازي مصرفي با مشخصات و تركيبات ، ارزش حرارتي ناخالص و خالص آن و فشار گاز قابل دسترس در محل نصب ديگ بخار

 • نوع سوخت جامد با مشخصات و تركيبات و حالت مواد(اندازه دانه و نقطه ذوب)  و ارزش حرارتي ناخالص و خالص  (در سوختهاي مخلوط  نسبت مواد و روش احتراق)

 • نيروي برق مصرفي شامل مشخصات (ولتاژ- فركانس – تعداد فاز – تعداد سيم ها و هر گونه محدوديت به كار اندازي مستقيم موتورها)

 • شرايط محل نصب از لحاظ فونداسيون ، ابعاد ساختمان و شرايط آب و هوايي و غيره

 • محدوديت هاي زيست محيطي براي گاز هاي خروجي از ديگ

ثانیاً : تعیین مرجع معتبر بازرسی ديگ بخار

خريداران ديگ بخار بايد با توافق سازنده ، مرجع يا فرد معتبري را كه از لحاظ مراجع قانوني (اداره استاندارد ايران )مورد تأييد ميباشد را براي بازرسي حين ساخت ديگ مورد نظر  ،  معرفي نمايند 

و از طرفي با توجه به اينكه معمولاً شركتهاي بازرسي محدودي در زمينه بازرسي از ديگ هاي بخار و آبگرم در سطح كشور ما داراي صلاحيت ميباشند و معمولاً توليدكنندگان با يكي از اين شركت ها طرف قرارداد مي باشند ، فلذا  خريدار بهتر است از سازنده در اين خصوص كسب اطلاع نمايد و در صورتي كه تمايل داشته باشد اطلاعات لازم را در خصوص نحوة بازرسي و مراحل آن از سازنده و يا مستقيماً از شركت بازرسي استعلام نمايد .

ولي معمولاً روش بازرسي همانطور كه در قسمت مربوطه توضيح داده شده از سه قسمت اساسي ذيل تشكيل ميشود :

 • بررسي و تأييد نقشه طراحي شده ديگ بخار

 • بازديد و تأييد مواد اوليه خريداري شده براي ديگ بخار

 • بازرسي و بازديد از نحوة جوشكاري ها ، تست جوشها و نهايتاً تست با آب تحت فشار (تست هيدروستاتيك)

در نهايت كار توليد  و پس از طي كليه مراحل  و كسب تأييد بازرس ، شركت بازرسي اقدام به ارائه گواهينامة ساخت ديگ بخار نموده كه به معناي تأييد ديگ بخار ساخته شده ميباشد و پلاكي تحت عنوان پلاك بازرسي ، مربوط به همان ديگ نيز به سازنده تحويل داده ميشود و بدان معني ميباشد كه شركت بازرسي مسئوليت تطبيق ديگ بخار با خواسته هاي استاندارد را به عهده خواهد داشت .

دیگ بخار