تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

محاسبه و انتخاب منبع انبساط

در سيستم هاي حرارت مركزي به سه دليل مهم منابع انبساط مورد استفاده قرار مي گيرند.

منبع انبساط

اول ثابت نگه داشتن فشار سيستم :

بالا رفتن فشار آب باعث آسيب ديدن تجهيزات و تاسيسات مي شود همچنين پايين آمدن آن نيز عملكرد مناسب سيستم گردش آب را مختل مي كنند.

دوم تامين مقدار آب مورد نياز سيستم :

در صورتي كه مقداري از آب سيستم به دلاليل مختلف كم شود در اين صورت اين مقدار ، با آب موجود در منبع تامين مي شود همچنين با افزايش دما و زياد شدن حجم آب اضافه آن در منبع جمع آوري مي شود

 سوم هواگيري از سيستم:

منابع انبساط بر دو نوع هستند:

منابع انبساط باز :
اين منبع با هواي آزاد در ارتباط است و حتما بايد از تمامي تجهيزات بالا تر نصب گردد

منابع انبساط بسته:
به هواي آزاد متصل نمي باشد و معمولا در موتورخانه نصب مي گردد. خود به دونوع ديافراگمي و معمولي تقسيم مي شود

 محاسبه منبع انبساط:

منبع انبساطروابط دقيق :
حجم منبع انبساط باز :
V=2EVs
 حجم منبع انبساط بسته براي دماي آب سيستم كمتر از160 درجه فارنهايت
V=( EVs)/((Pa/Pf)-(Pa/Po))


حجم منبع انبساط بسته براي دماي آب سيستم بين 160 تا 280 درجه فارنهايت
V=((0.00041×t -0.0466)Vs)/((Pa/Pf)-(Pa/Po))
حجم منبع انبساط بسته ديافراگمي
V=((0.00041×t -0.0466)Vs)/(1-(Pa/Po))

قطر لوله هاي رفت و برگشت به منبع انبساط باز
   D >0.59+0.059 (Q/4000) ^0.5 قطر لوله رفت
D >0.59+0.04 (Q/4000) ^0.5 قطر لوله برگشت
  V=  حجم منبع انبساط
Vs= حجم آب سيستم
Pa= فشار جو
 Pf= فشار منبع قبل از راه اندازي
 Po= فشار منبع در زمان كار
T= حداكثر دماي سيستم
 Q= ظرفيت ديگ بر حسب بي تي يو
E= ضريب انبساط آب بر اساس جدول زير
 

افزايش حجم (E )

دما(F )

افزايش حجم (E )

دما(F )

6.8

275

0.6

100

8.3

300

1.2

125

9.8

325

1.8

150

11.5

350

2.8

175

13

375

3.5

200

15

400

4.5

225

   

5.6

250

محاسبات سريع منبع انبساط:

منبع باز
V=Q/6400
 Q ظرفيت حرارتي ديگ برحسب BTU/hr
V حجم منبع انبساط باز بر حسب گالن
 منبع انبساط بسته
 
قدرت حرارتي ديگ BTU/hr    ظرفيت منبع انبساط بر حسب گالن

قدرت حرارتي ديگ BTU/hr

ظرفيت منبع انبساط بر حسب گالن

تا  60000

8

60000-80000

15

86000-120000

18

120000-240000

24

240000-1000000

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مثال :  جهت موتورخانه با دو ديگ 12 پره 400 شوفاژ كار منبع انبساط انتخاب نماييد .
 ظرفيت حرارتي طبق كاتالوگ    BTU/hr 790000
منبع بسته                              60 گالني
منبع باز                              123  گالني
نحوه لوله كشي منبع انبساط بسته

گردآوری شده توسط مشهد بخار

دیگ بخار