تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

علت خاموش شدن مشعل دیگ بخار

علت خاموش شدن مشعل دیگ بخار

علت خاموش شدن مشعل دیگ بخار بلافاصله پس ازروشن کردن  چیست ؟

-چشم الکتریکی کثیف است
-در مسیر نور شعله و چشم الکتریکی مانع قراردادرد
- اتصالات الکتریکی محکم نیست
- اتصالات الکتریکی در مدار چشم الکتریکی بر عکس بسته شده است
- جریان در یافتی چشم الکتریکی کم است
- نسبت سوخت و هوا مناسب نیست و شعله کامل ایجاد نمی شود
- اتصالات روی پایانه پمپ صحیح یا محکم نباشد
- شیر تغذیه ورودی آب به دیگ بسته یا اشکال داشته باشد
- دستگاه کنترل کننده سطح آب اشکال داشته باشد
- اتصالات الکتریکی دستگاه کنترل کننده سطح آب صحیح یا محکم نباشد
- شناور گیر کرده باشد
- شیر زیر دستگاه کنترل کننده سطح آب باز نباشد ( در دیگ های با ظرفیت بالا )
- کنتاکتور پمپ آب اشکال داشته باشد
- اتصالات صحیح نباشد
- رله اضافه بار مربوطه عمل کرده باشد
- فیوز در مدار قدرت پمپ سوخته باشد

دیگ بخار