اطلاعاتی کامل درباره دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ به تجهیزاتی گفته می شود که برای گرمایش روغن های مخصوص حرارتی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . این نوع بویلر ها در صنعت جهت انتقال حرارت های غیرمستقیم در فرآیندهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

economizer

دیگ روغن داغ از ساختمان دو کوئلی مرسوم به طرح آلمانی ساخته می شود..

یک دیگ روغن داغ علاوه بر تجهیزات متعارف مانند مشعل و پمپ سیرکوله نیاز به تجهیزات دیگر شامل منبع انبساط وغیره نیز دارد..

دیگ روغن داغ کاربردهای فراوانی داره از جمله:

صنايع نساجي ، صنایع چوب ، صنایع شیمیایی ، صنایع کاغذ سازی ، صنایع ترکیبی ، صنایع قی و....

 

دیگ روغن داغ

دیگ بخار