تلفن تماس : 05135411722      09157607106      09151150958  telegram6

تبدیل مشعل سوخت گازوئیل سوز به گاز سوز

مشهد بخار امکان تبدیل مشعل های گازوئیل سوز به گاز سوز را دارند.

دیگ بخار