تلفن تماس : 38424027 -051-09128356400- 09151150958   telegram6

تبدیل مشعل سوخت گازوئیل سوز به گاز سوز

مشهد بخار امکان تبدیل مشعل های گازوئیل سوز به گاز سوز را دارند.