تلفن تماس : 05135411722      09157607106     09371889859  telegram6

مشعل دیگ بخار

مشهد بخار تولید کننده و سازنده انواع مشعل های دیگ بخار یا بویلرهای صنعتی دوگانه سوز، گازوئیل سوز، گازی، یاریلو - عامل خرید و فروش مشعل دیگ بخار دست دوم کارکرده

به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با ديگ انتخاب مي شوند و به ميزان مصرف سوخت بر حسب ليتر در ساعت و كيلو گرم در ساعت يا گالن در ساعت مشخص مي شوند. با داشتن قدرت حرارتي ديگ و ارزش حرارتي سوخت مايع ، مي توان نوع مشعل و ميزان مصرف سوخت را انتخاب كرد. منتها چون مقداري حرارت سوخت از راه دود كش و تلفات ديگر به هدر مي رود، در موقع محاسبه، راندمان مشعل را بايد در نظر داشت. چون بيشتر گازوييل مصرف مي شود، مي توان مصرف مشعل را از تقسيم قدرت حرارتي ديگ (QB) در حاصل ضرب ارزش حرارتي هر كيلو گازوييل (حدود 10000 كيلو كالري) در راندمان مشعل كه بين 6/. تا 85/. است را به دست آورد . چون وزن مخصوص گازوييل 8/. است ، بنابراين به ازاي هر ليتر حدود 8000 كيلو كالري حرارت توليد خواهد شد كه اين مقدار BTU 32000 است.

مشعل دیگ بخار

اگر راندمان متوسط مشعل ها را 78/. انتخاب كنيم، به ازاي هر ليتر گازوييل معادل BTU25000 حرارت توليد خواهد شد. با پيدايش سوخت هاي مايع و محسناتي كه نسبت به سوخت هاي جامد دارند، روز به روز در مشعل ها پيشرفت حاصل شده است و امروزه تقريبا در اكثر ديگ هاي حرارت مركزي و صنايع ، سوخت مايع مصرف مي شود و در نتجيه وجود مشعل ها ضروري است.

مشعل ها از لحاظ پودر كردن سوخت به سه نوع تقسيم مي شوند:

1- فشاري
2- با فشار بخار يا فشار هوا
3- با فشار ضعيف هوا

 {phocagallery در نوع فشاري ، سوخت با فشار يك تلمبه به داخل ديگ پاشيده مي شود و هوا نيز به طور طبيعي از اطراف نازل سوخت پاش وارد مي شود.

در نوع دوم، سوخت به وسيله فشار هوا يا بخار به داخل ديگ فرستاده مي شود.در اين مشعل جريان سوخت از منبع تا پستانك به علت وزن مايع است و گاهي با فشار پمپ ضعيف انجام مي گيرد.
در اين سيستم به علت فشار هوا و كمپرسور و يا فشار بخار، صداي نسبتا زيادي به وجود مي آيد كه از عيوب مشعل مي باشد.
بالاخره نوع سوم، كه بيشتر در ديگ هاي حرارت مركزي به كار برده مي شود و كامل ترين نوع مشعل است و در دو نوع مشعل با فشار كم و مشعل با فشار زياد ساخته مي شوند...

 

مشعل دیگ بخار دوگانه سوز   مشعل دیگ بخار سه گانه سوز   مشعل دیگ بخار گاز سوز   مشعل دیگ بخار ریلو   مشعل دیگ بخار گازوئیل سوز

مشعل دیگ بخار

{module ITPSocialButtons}

{module 4Joomla - JASMIM - just another social media integration module}

دیگ بخار